Mé právo na zdravou krásu

V péči o krásu klademe vždy na první místo zdraví klienta. Cílem je najít cestu jak zlepšit nejen vnější vizuální tělesný stav, ale především najít příčiny a zlepšit celkové zdraví. Zlepšení zdravotního stavu a životosprávy, které je postaveno na sebepoznání klienta, následně vede k docílení rovnováhy krásy těla i ducha a ke zdravé kráse.

Medicína založená na důkazech

Veškeré používané procedury i doporučené postupy jsou založené na tzv. evidence based medicine, tedy na medicíně založené na důkazech. Veškeré procesy a postupy vedou ke zlepšení zdravotního stavu pacienta a je zaručená jejich medicínská bezpečnost.