MUDr. Jiří Pumprla, PhD, MBA, MPH

MUDr. Jiří Pumprla, PhD, MBA, MPH

Vedoucí lékař Kliniky Švýcarská

MUDr. Jiří Pumprla je přední lékař a uznávaný specialista v oblasti neinvazivní estetické medicíny a vnitřního lékařství. Jeho vnímavý a lidský přístup v kombinaci s odbornými znalostmi a komplexním, preventivním pohledem na zdraví a krásu člověka jsou podloženy téměř 30 letou praxí v oboru. MUDr. Pumprla se zaměřuje na diagnostiku a léčbu obezity, hubnutí, problematiku diabetu, látkové výměny a oběhových onemocnění. Odborné vzdělání získané u nás a na Lékařské univerzitě ve Vídni si neustále rozšiřuje dalším studiem. Což dokazují mj. více než čtyři desítky odborných lékařských publikací, stovky přednášek na odborných kongresech u nás i v zahraničí, podané patenty v oblasti elektrofyziologie, expertní činnost pro Akademii věd v Praze a pro Evropskou komisi v Bruselu v oblasti mezinárodních výzkumných projektů, členství v odborných lékařských společnostech v ČR, v Německu a USA. V oblasti diagnostiky a léčby obezity a souvisejících vnitřních nemocí rovněž spolupracuje s nejlepšími pracovišti v oboru – s pražskou Klinikou Asklepion Doc. MUDr Šmuclera a s estetickou klinikou Prof. Dr.med. Howorky z vídeňské Lékařské univerzity.

MUDr. Pumprla ovládá plynně angličtinu a němčinu, a částečně ruštinu. Ve volném čase se aktivně věnuje vytrvalostnímu běhu, potápění či lyžování. V poslední době plně propadl nové zálibě – společenskému tanci.

Klinika Švýcarská nabízí zásadně neinvazivní léčbu. Jakýkoliv větší operativní zásah do těla má svá rizika. Proč podstupovat riziko, pokud to není nezbytně nutné? Naší filozofií je jít touto sice pomalejší, ale bezpečnější cestou. Klienti k nám přicházejí pro radu, zkrášlení či s esteticky nevyhovujícím důsledkem zdravotního stavu. Odcházejí s řešením jeho příčin, zpočátku možná nejednoduchým či méně pohodlným, dlouhodobě však námi navrhnuté řešení má obrovský, pozitivní přesah do jejich dalšího života.

„Medicíně se věnuji už téměř 30 let, prošel jsem mnoha lékařskými zařízeními v nejméně 10 zemích světa. Za dobu praxe jsem pomohl tisícům lidí. Je to nepřenositelná zkušenost, která se nedá naučit ani vyčíst v odborné literatuře. V tomto ohledu si troufám tvrdit, že v oboru neinvazivní estetické medicíny vím jako jeden z mála, jak lze klientovi pomoci ke kráse, a dlouhodobě a účinně ho přitom zbavit potíží. V praxi se neustále setkávám s ostatními kolegy z oboru, poznávám nové metody, přístroje i technologie. A občas se i musím nad některými „revolučními objevy“ a jednoduchými rychlými řešeními pousmát.

» zobrazit více...


Na naší klinice vyznáváme 4 základní principy: Dle principu lékařské etiky „Primum non nocere“ garantujeme, že používáme bezpečné, medicínsky správné postupy, založené na vědeckých důkazech. Prováděná ošetření fungují a mají výsledky. Neslibujeme nereálné výsledky, ale odborně korektní, zdravý přístup k esteticko-medicínským záležitostem. Respektujeme právo každé klientky i klienta na krásu a zdraví. Protože jen zdravá krása umožní dlouhý a spokojený život.“

» zobrazit méně...

Tým Kliniky Švýcarská
MUDr. Martin Mačák

MUDr. Martin Mačák

Specialista

Dlouholetý zkušený specialista věnující se omlazovacím procedurám pomocí aplikací botulotoxinu a výplněmi vrásek pomocí kyseliny hyaluronové.

» zobrazit více...

Na klinice je MUDr. Mačák hlavním odborníkem v oblasti semiinvazivní péče o obličej a v redukci nadměrného pocení pomocí aplikace botulotoxinu do podpaží. Stále sleduje nové trendy a účastní se vzdělávacích workshopů vzhledem k rychlému rozvoji oboru.

» zobrazit méně...

MUDr. Marcel Matzenauer

MUDr. Marcel Matzenauer

Oftalmolog

Oční specialista s dlouholetou praxí, který se na klinice věnuje hlavně estetickému ošetření očních víček (blefaroplastika) a individuální konzultaci v oboru očního lékařství včetně poradenství k metodám přirozeného prodlužování řas.

» zobrazit více...

MUDr. Matzenauer působil během své třicetileté praxe v oboru na třech pracovištích, 5 let na oční klinice Rooseweltovy nemocnice v Banské Bystrici pod osobním vedením prof. MUDr. Milana Izáka, kde byl součástí mikrochirurgického týmu, 4 roky na oční klinice FN Olomouc a přes 20 let pracoval ve své soukromé oční ordinaci, kde se věnoval především refrakční chirurgii a plastickým zákrokům obličeje.

» zobrazit méně...

MUDr. Martina Kmecíková

MUDr. Martina Matzenauer

Dermatoložka

Ambiciózní kožní lékařka přináší do týmu Kliniky Švýcarská nejnovější poznatky z oblasti korektivní dermatologie. Již za dob studií sbírala zkušenosti na stážích v několika evropských metropolích i u nás, např. ve Fakultní nemocnici Motol, Nemocnici Na Bulovce i Fakultní nemocnici v Olomouci.

» zobrazit více...

Na klinice se MUDr. Kmecíková věnuje především ošetřování a omlazování obličeje, včetně aplikace botulotoxinu a metody micro-needling. Rovněž poskytuje individuální konzultace v dermatologii včetně vyšetřování znamének. Je také specialistkou certifikovanou pro individuálně připravovanou francouzskou lékařskou kosmetiku Universkin. Tato metoda je jedinečná svou možností výběru a kombinace účinných složek, zvolených individuálně dle potřeb pleti klientky a připravených k domácímu použití přímo před jejíma očima.

» zobrazit méně...

Bc. Zuzana Koláčková

Bc. Zuzana Koláčková

Management, přístrojové výkony, administrace

Spokojenost našich klientů potvrzuje smysl našich činností.

Vysokoškolsky vzdělaná manažerka a certifikovaná kosmetička působí v rámci týmu budujícího Kliniku Švýcarská od roku 2013.

» zobrazit více...

Věnuje se vybraným řídícím a podpůrným činnostem v mikromanagementu kliniky, vnitřní i vnější komunikace a každodenní péči o klientelu. Dále provádí přístrojové neinvazivní estetické zákroky (radiofrekvenční ošetření obličeje, bodyshaping a ošetření celulitidy).

» zobrazit méně...

Mgr. Gabriela Petruňová

Mgr. Gabriela Petruňová

Zdravotnické a přístrojové výkony, administrace

Ta pravá krása musí být zároveň přirozená.

Kvalifikovaná, vysokoškolsky vzdělaná zdravotní sestra s bohatou praxí v intenzivní medicíně a chirurgických oborech.

» zobrazit více...

V roce 2015 přijala nabídku podílet se na přípravě a rozvoji nově budované Kliniky Švýcarská v Olomouci. Mezi jinými se zde věnuje službám infuzního centra a každodenní péči o klienty. Podílí se na přípravě a provádění estetických zákroků.

» zobrazit méně...

Ing. Petr Havlíček

Ing. Petr Havlíček

Externí konzultace, výživa a životní styl

Známý český specialista v oblasti výživy a zdravého životního stylu s více než 20-letou praxí. Cílem jeho poradenské činnosti není pouze hubnutí a úpravy stravovacích návyků, ale široké vzdělávání klienta o funkcích vlastního těla a jeho možnostech, s cílem lépe odolávat nástrahám konzumního života. Postupy jsou ověřené dlouholetou zkušeností, neustálou edukací a zdokonalováním technického vybavení pracoviště.

Univ.Prof. Dr. Kinga Howorka, PhD, MBA, MPH, MSc.

Univ.Prof. Dr. Kinga Howorka, PhD, MBA, MPH, MSc.

Externí konzultace, anti-aging

Mezinárodně uznávaná specialistka z Vídeňské Lékařské univerzity na diagnostiku a léčbu nadváhy, metabolického syndromu a na anti-aging medicínu.

» zobrazit více...

Paní profesorka disponuje více než 35ti-letými zkušenostmi z vlastní lékařské praxe, úspěšného lékařského výzkumu, z prezentací na mezinárodních kongresech a z výuky mediků na Lékařské univerzitě ve Vídni i lékařských odborníků v Evropě a USA.

Více než 25 let vedla na univerzitě společně s MUDr. Pumprlou výzkumný tým zabývající se skupinovými edukacemi, mimo jiné zaměřenými na redukci nadváhy, diabetu a souvisejících onemocnění. Paní profesorka Howorka je externí konzultantka kliniky pro německy a anglicky mluvící klienty a hlavní partnerka na budované vídeňské pobočce.

» zobrazit méně...

Klinika Švýcarská

Rezidenční park Švýcarská
Rokycanova 796/1G, 772 00 Olomouc

Telefon: 588 880 200
Hotline Po-Pá: 720 128 177
info@klinika-svycarska.cz